W ŚRODOWISKU MATEMATYCZNYM

Rozważania o autorytecie wymagają wyróżnienia podmiotu mającego autorytet (może to być jednostka, grupa, instytucja) oraz podmiotu obda­rzającego autorytetem (krąg czy grupa osób). Trudno wyobrazić sobie istnienie autorytetu ‘bez uznających go. Musi istnieć krąg osób, który kierując się przyjętymi przez siebie kryteriami uzna, że czyjeś umiejętności przekraczają poziom umiejętności każdej z osób należących do danego kręgu i    potraktuje tę osobę jako autorytet. Autorytet jest więc kreowany przez krąg, z którym jest on związany; jest „wtórny”’wobec tego kręgu. Skoncentrujemy się tu na układzie, w którym stroną pierwszą (człowie­kiem, który ma autorytet) jest uczony, stroną drugą (która darzy autoryte­tem) środowisko ludzi nauki uprawiających tę samą dyscyplinę. Wychodzi­my z założenia, że w nauce ono właśnie — środowisko naukowe — jest owym kręgiem tworzącym swoje autorytety.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *