Wzrost inwestycji

Obok eksportu, drugim czynnikiem dynamizującym gospodarkę będzie wzrost inwestycji, który powinien wynosić ok. 11% średnio rocznie (wykres E). Inwestycje będą wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki i stwarzać solidny fundament jej dalszego wzrostu w przyszłości.
Wzrostowi inwestycji sprzyjać będą następujące działania w zakresie polityki gospodarczej:
wdrażanie sektorowych programów restrukturyzacji i modernizacji,
polityka wzrostu konkurencyjności regionów,
wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
budowa autostrad,
rozwój budownictwa mieszkaniowego,
pobudzanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy odpowiedniej polityki stóp procentowych banku centralnego oraz w następstwie rozwijania instytucji poręczeń kredytowych. Podstawowym ogranicznikiem polityki pobudzania wzrostu gospodarczego inwestycjami będzie dążenie do utrzymania równowagi obrotów handlu zagranicznego. Dzięki temu z kolei możliwe będzie kontynuowanie zorien­towanej antyinflacyjnie polityki ograniczonej dewaluacji złotego w stosunku do walut obcych. Jednakże w ten sposób dodatkowym instrumentem stymulo­wania inwestycji będzie obniżanie stóp procentowych stosownie do spadającej inflacji.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *