IDEALIZACJA POJĘĆ

Sądzę, że znajduje w tym wyraz idealizacja pojęć, transpozycja założenia 0    uwarunkowaniu kariery naukowej niekłamanym autorytetem uczonego, psychologicznie zrozumiałe zastąpienie tego, „jak jest”, tym, „jak być powinno”. Tymczasem w świecie ludzi nauki działają takie same (czy nawet sil­niejsze) ambicje sukcesu życiowego, jakie obserwuje się w każdym zawodzie, wzmocnione jeszcze świadomością, że kariera zawodowa może niezmiernie ułatwić uczonemu rozwinięcie jego warsztatu, powiększenie grona uczniów     współpracowników, poszerzenie pola pracy naukowej. Z tego względu w motywacji dążenia do kariery naukowej nie zawsze dominować będą racje ściśle egoistyczne; są uczeni, którzy widzą w karierze nie sam cel, lecz jedynie drogę wiodącą do celu.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *