PODŁOŻE KONFLIKTÓW

Jest to oczywiście podłoże do powstawania konfliktów typu zupełnie nie­naukowego. Taki „młody feudał” może np. spowodować odwołanie ze stażu zagranicznego współpracownika, zorientowawszy się ze sprawozdań, że zakres i poziom prac stażysty zbyt wyrastają, że tamten, mając większe możliwości aparaturowe, może go prześcignąć we wspólnej im obu specjalizacji. Może od­bierać tematy prac, które mu osobiście bardziej odpowiadają, do własnego opracowania, może hamować awansowanie ewentualnych konkurentów itd. Przykłady podane przez mnie to nie tylko „przypadki teoretycznie moż­liwe”, ale niestety fakty realne, stwierdzone. Dlatego przy mianowaniu bar­dzo młodych naukowców na stanowiska kierownicze w instytucjach nauko­wych trzeba zachować ostrożność, nie można wybierać ludzi o wybujałej ambicji i wielkich aspiracjach naukowych, bo im samym utrudnia się rozwój i wyrządza krzywdę, zaś w instytucji mogą się rozwinąć niekorzystne dla pracy naukowej stosunki międzyludzkie.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *