KRYTYCYZM Z KONIECZNOŚCI

Jego krytycyzm z konieczności za­tem będzie musiał ograniczyć się do wyszukania takich historyków, którzy — zgodnie Z opinią innych – uchodzą za badaczy sumiennych, którym można zawierzyć.Zawierzając jednak jakiemuś autorytetowi, historyk wie, że dany uczony, nawet bardzo sumienny i krytyczny, pisze swe dzieło na podstawie pewnego ściśle określonego zasobu źródeł. Niejednokrotnie też zdarza się, że w parę lat po napisaniu jakiegoś dzieła inny uczony znajdzie źródła, które podważą pewność ustaleń poprzednika. Przy ogromnie rozbudowanej produkcji historycz­nej może się zdarzyć, że opierając się na znanym autorytecie nie dostrzeżemy, że w jakimś prowincjonalnym czasopiśmie historycznym inny badacz w sposób zasadniczy i przekonujący podważył ustalenia tego znanego historyka.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *