ŹRÓDŁOWE ZBADANIE

Możemy bowiem założyć, że historyk, przystępując do źródłowego opra­cowania jakiegoś problemu, będzie zgodnie z zasadami metodologii historycz­nej każde źródło badał z tej i tamtej strony, doszukiwał się wiadomości 0   autorze zapisu źródłowego, w momencie jednak, kiedy zechce dane zjawisko rzucić na szersze tło historii powszechnej, omówić podłoże gospodarcze, będzie musiał – myślimy o historyku politycznym – sięgnąć do innych opra­cowań, zawierzyć autorytetom innych historyków. Gdyby tego nie uczynił chciał źródłowo badać tlo historyczno-polityczne czy też gospodarcze zjawiska, zabrakłoby mu życia do wykończenia jednej monografii przed­stawiającej problem trwający kilka lat.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *