KORZYSTAJĄC Z KOMPENDIÓW

Korzystając zatem z wielkich kompendiów, obszernych dziejów poszczegól­nych narodów i epok, historyk w większym stopniu niż przy wykorzystywa­niu opracowań monograficznych musi zdobyć się na krytycyzm i ostroż­ność. Tak więc przed każdym historykiem staje trudne zadanie. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że bez uznania pewnych autorytetów naukowych historia jako nauka istnieć nie może. Musi rozumieć ponadto, że krytyczne ustosunkowanie się do tego, co zastane w dziedzinie nauki, kontrolowanie ustaleń faktycznych, rozsądne przeciwstawianie się ocenom choćby najwięk­szych autorytetów jest warunkiem rozwoju i postępu nauki historycznej, tak jak wszystkich nauk. Musi pamiętać, że inaczej należy odnosić się do ustaleń poważnego historyka, zawartych w jego źródłowych pracach, inaczej zaś, gdy chodzi o jego syntezy — z konieczności mniej pewne, mniej dokładne, gdy chodzi o fakty historyczne.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *