Stulatek który wyskoczył przez okno i zniknął cda

Największym problemem jest zachowanie stałego kursu politycznego, zgod­nego z wytycznymi przedstawionymi w Strategii dla Polski i Pakiecie 2000, przezwyciężając próby ciągłego i wyjątkowo silnego nacisku wywieranego przez różnorodne grupy interesów na kształt polityki rządowej. Większość obserwatorów rozwoju gospodarczego nie zauważa, iż zarówno przeobrażenia gospodarcze, jak i polityka gospodarcza nie polegają na jednorazowym podjęciu określonych działań, które będą adekwatne do każdej sytuacji
często byłoby to zadaniem najprostszym – ale jest to bolesny, prowadzony z pełną ostrożnością proces, w obliczu narastajacego sprzeciwu tych grup, które uznały – słusznie lub nie – iż zostały potraktowane niesprawiedliwie.
Paradoksalnie brzmi, iż samo przyspieszenie rozwoju gospodarczego – co pozornie winno ułatwić wyjście na przeciw niekiedy sprzecznym roszczeniom
rozbudza te aspiracje i dążenia, które w czasach głębokiego kryzysu pozostawały, przynajmniej częściowo, przytłumione. Realizację wybranego kursu dodatkowo utrudniają obawy utraty poparcia wyborców, obietnice
o charakterze populistycznym, brak strategii ogólnego wsparcia. Najnowszym przykładem tego typu nacisków jest nasilenie żądań odnośnie utworzenia specjalnych stref ekonomicznych, które mogą odegrać pożyteczną rolę o ile są stosowane selektywnie, w formie pomocy regionalnej, ale stają się nieefektyw­ne i kosztowne wraz z rozszerzaniem się terenów uprzywilejowanych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *