Urzad gminy bialoleka

We wszystkich krajach zrzeszonych w Europejskiej Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju Polska nie jest odosobnionym przypadkiem – wzrastające zobo-
wiązania emerytalne i rentowe stają się prawdziwą bombą o zapłonie czasowym. Jedyną różnicą jest, iż w Polsce taka bomba charakteryzuje się krótkim zapłonem. W żadnym innym kraju – wyjątek mogą tu stanowić tylko Włochy
nie występuje takie nagromadzenie czynników o charakterze negatywnym w postaci starzejącej się populacji, obniżającego się wskaźnika wieku produkcyj­nego, wysokiego odsetka inwalidów i rencistów, wysokiego bezrobocia, przy zachowaniu wyjątkowo wysokiego poziomu stawki przeciętnej emerytury w rela­cji do poziomu średniej płacy. Reforma systemu, zgodnie z wytycznymi prezentowanymi w Strategii dla Polski, jest warunkiem niezbędnym do utrzyma­nia – nie wspominając o poprawie – integralności fiskalnej kraju. Reformie rent i emerytur winna towarzyszyć reforma ubezpieczeń społecznych, w celu zatrzymania strumienia nie kończących się zobowiązań, które stanowią prze­szkodę dla ograniczenia wydatków publicznych. Należy tu uruchomić fundusze publiczne dla zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebujących. Uzyskanie szeroko rozumianego poparcia społecznego jest niezbędne do przeprowadzenia reformy rent i emerytur oraz systemu świadczeń społecznych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *