KOMPROMITUJĄC INNYCH

Nic dziwnego też, że piszący niedługo potem swe Dzieje Polski nowożytnej wybitny historyk Władysław Konopczyński powtórzył tę wiadomość, zawie­rzywszy Cichockiemu. Dodajmy na koniec, że podobną datę podali E. Cieślak i     C. Biernat w Dziejach Gdańska wydanych w 1969 r. i powtórzyli ją w drugim wydaniu w 1975 r. By zaś nie wydawało się, że kompromituję innych sam niewolny od winy, muszę przyznać, że taką datę układu w No­wym Dworze podałem w objaśnieniach do dokumentów dotyczących naszej polityki morskiej („Acta Poloniae Maritima”, t. VII, cz. II). Tymczasem jest rzeczą pewną, że układ ten został zawarty dnia 28 lutego według naszego kalendarza. Główny winowajca, pierwszy bodaj informator w tej mierze, który zresztą – jak sam się przyznawał – nie grzeszył zbyteczną akrybią, prawdopodobnie zaczerpnął wiadomość z jakiejś monografii szwedz­kiej.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *