SZEREG HISTORYKÓW

Szwedzi zaś mają zwyczaj podawać daty dotyczące ich historii w XVII w. według starego (juliańskiego) kalendarza. Poważny, osiemnastowieczny histo­ryk Prus Królewskich Godfryd Lengnich, który w swym pomnikowym dziele pt. Geschichte der preussischen Lande…, t. V, pisze o tym traktacie, przy­toczył tekst traktatu in extenso i datował dobrze — 18/28 II 1630 r.Sądzę, że czytelnik wybaczy mi przytaczanie tak długiego szeregu histo­ryków, którzy — jak to pisał A. France — kopiowali swych poprzedników, albowiem mamy tu do czynienia z dość typowym przypadkiem. Czy młody historyk, który chce z tych czy innych względów podać datę tego układu, ma prawo zawierzyć tylu autorytetom? Sądzę, że tak, i ostatecznie, jeśli o    tym traktacie wspomina — jakby powiedzieć – mimochodem, nie będzie wielkiego nieszczęścia, jeśli poda datę o 10 dni wcześniejszą od prawdzi­wej.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *