KOLIZJA INDYWIDUALNOŚCI

Problem kolizji indywidualności na płaszczyźnie mistrzpwie-uczniowie prawie zawsze istnieje w zespołach naukowych. Był on kiedyś poruszony w „Polityce” w artykule pt. Feudalowie i wasale, na który Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zareagowało zorganizowaniem dyskusji na Wro­cławskim Czwartku Naukowym pod hasłem „Mistrzowie i uczniowie”. Pro­fesorowie Łanowski i Marczewski przedstawili sine ira et studio, jak powinny i mogą układać się relacje wśród pracowników nauld. Temat nie został wyczerpany, co więcej, problem – wydaje się – w ostatnich latach narasta w sposób nieprzewidziany, jako problem „młodych feudałów”. ”. Źródłem tego jest tendencja do tzw. odmładzanią kierowniczych kadr naukowych, która jak każda słuszna tendencja dzięki nadgorliwości urzędniczej może być wypaczona i zbyt forsownie realizowana (mamy już członków PAN trzydziestoparoletnich).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *