Motyw gospodarczy

Możliwie szybkie członkostwo w OECD i UE leży w żywotnym interesie politycznym i gospodarczym Polski. Stanowić ono będzie oficjalne potwier­dzenie na forum międzynarodowym, że Polska należy do krajów spełniających ostre kryteria wyznaczone zarówno przez warunki OECD, jak i kryteria Unii.
Wobec ogromu stojących przed polską gospodarką dostosowań należy uważać osiągnięcie członkostwa w OECD za zasadniczy krok w kierunku uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Może to nastąpić już za rok, tj. do końca I połowy 1996 r.
Obecnie i w najbliższej przyszłości do najważniejszych celów Polski we współpracy z OECD należy zaliczyć:
uczestnictwo w pracach OECD na zasadach pełnoprawnego członka;
udział w przygotowywaniu materiałów OECD oceniających stan polskiej gospodarki;
udział polskich ekspertów w pracach i przedsięwzięciach organizacji w kra­jach trzecich;
możliwość korzystania z pomocy eksperckiej OECD w programowaniu reform społeczno-gospodarczych.
Polityczny motyw polskiego członkostwa w Unii Europejskiej oznacza wpisanie się Polski w zachodnioeuropejski system demokracji i bezpie­czeństwa.
Motyw gospodarczy wynika z faktu, że członkostwo w UE stanowi niezbędny element sprzyjający postępowi w reformowaniu polskiej gospodarki. Służyć ono będzie także umocnieniu wiarygodności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Członkostwo w UE daje ponadto możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych, jakie płyną z integracji gospodarczej, tj. m.in. utrwale­nie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i szerokiego zakresu modernizacji gospodarki, stabilizacji cen na skutek zwiększania efektywności alokacji za­sobów, pogłębienia i wykształcenia się nowych, opartych na korzyściach komparatywnych, kierunków specjalizacji produkcji i handlu. Kolejny pozytyw­ny aspekt przystąpienia Polski do UE, to możliwość partycypowania w fun­duszach strukturalnych, a także pełna realizacja tzw. czterech swobód w przepływie czynników produkcji (towarów, usług, ludzi i kapitału).
Działania zmierzające do uzyskania statusu członkowskiego przez Polskę powinny:
stymulować adaptację gospodarki do warunków konkurencji obo­wiązujących w Unii i rozwiązań wspólnotowych,
przygotowywać do przyszłych negocjacji w sprawie członkostwa.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *