Noc dlugich nozy

Podstawowym elementem Strategii dla Polski jest reforma centralnej administ­racji państwowej w kierunku pełnego odzwierciedlenia przeobrażeń gospoda­rki planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominuje własność prywatna i przedsiębiorstwo. Wiąże się to z eliminacją szeregu instytucji centralnych oraz instytucji zorientowanych na branże, poddaniem rewizji sposobu zarządzania znacznie mniejszym, ale ukierunkowanym bardziej komercyjnie sektorem przedsiębiorstw państwowych, decentralizacją organów centralnych oraz prze­niesieniem ich kompetencji na szczeble regionalne. Wdrożenie tego elementu Strategii zostało nieco opóźnione, ze względu na pilniejsze zadania związane ze stabilizacją i konsolidacją gospodarki; niemniej jednak reforma centrum jest nieodłącznym elementem całego projektu i wkrótce zostanie wprowadzona w życie, po uchwaleniu przez Parlament 11 aktów legislacyjnych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *