Erich koch bursztynowa komnata

Z wdrożeniem szeroko pojętej prywatyzacji, obejmującej wprowadzanie w ży­cie programu powszechnej prywatyzacji, zwlekały zarówno poprzednie, jak i nowe gabinety rządzące; przeszkodę stanowiły tu techniczne i polityczne aspekty początkowo wybranego podejścia. Podejście to, w przeciwieństwie do rozwiązań czechosłowackich, zobowiązywało rząd do podjęcia ciężaru prze­prowadzenia całego szeregu złożonych i kontrowersyjnych procedur, takich jak ustanowienie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, nominację zarządzających Funduszem, negocjacje dotyczące formuły zysku, wyznaczenie przedsiębiorstw. Według danych na koniec 1995 r., sektor prywatny dostarczył około 65% produktu narodowego brutto. Wdrożenie programu powszechnej prywatyzacji pociągnie za sobą dalszy, znaczący rozwój, odpowiadający spodziewanej dodatkowej sumie 3 mld USD w związku z kapitalizacją Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *