GŁĘBOKIE PRZEKONANIE

Należy dążyć do tego, aby większość współpracowników miała swoje zainteresowanie i swój temat, i ażeby każdemu się zdawało, że przez temat ten przechodzi oś świata”. Jestem głęboko przekonany, że kiero\ynik, który potrafi taki nastrój, taki klimat i styl pracy wytworzyć w swoim zespole, będzie dla swoich współ­pracowników autorytetem w najlepszym rozumieniu, bez względu na zasób posiadanej erudycji w dyscyplinach, którymi jego zakład jest zainteresowany. Trudniejsza jest sytuacja autorytetu dyrektora w bardzo dużym instytucie (zwłaszcza uczelnianym). Dąży się obecnie do tworzenia wielkich jednostek z dużą liczbą samodzielnych pracowników naukowych, ponieważ małe zakła­dy są uznawane za niefunkcjonalne i słabe.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *