Do głównych zagrożeń procesu integracji Polski z UE należy zaliczyć

Analiza dotychczasowego przebiegu negocjacji w sprawie przystąpienia do OECD wskazuje na zagrożenia dotrzymania ustalanych w toku negocjacji terminów kolejnych etapów w poszczególnych blokach tematycznych, co spowodowałoby automatycznie odsunięcie terminu przyjęcia Polski poza
1996 r. Przyczyną tych zagrożeń, są m. in.:
niedostateczne wciąż nagłośnienie na forum międzynarodowym, zwłaszcza w stosunkach bilateralnych, sprawy dążenia i gotowości Polski do członkostwa w tej organizacji,
niedobór środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów prac merytorycznych;
nadmierna fluktuacja kadr w resortach biorących udział w negocjacjach, co powoduje m. in. opóźnienia w przygotowywaniu poszczególnych etapów negocjacji.
Do głównych zagrożeń procesu integracji Polski z UE należy zaliczyć:
ewentualność niedostatecznego tempa przemian systemowych w Polsce;
osłabienie pozytywnych tendencji makroekonomicznych, a w konse­kwencji ryzyko niespełnienia w odpowiednim czasie i w pełni kryteriów członkostwa;
ewentualne próby wykluczenia niektórych dziedzin gospodarki z obszaru negocjacji o członkostwo (np. rolnictwa czy udziału we wspólnotowych funduszach strukturalnych);
negatywne tendencje polityczne i makroekonomiczne w UE, prowadzące do utrudnienia i spowolnienia negocjacji.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *