W stosunkach z zagranicą

1. Doskonalenie współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i programami pomocy finansowej w kierunku stworzenia możliwości uzyskiwania kredytów preferencyjnych oraz zwiększanie roli strony polskiej w określaniu priorytetów i przeznaczaniu coraz większej części środków na projekty inwestycyjne.
2. Rozszerzenie i zaktywizowanie udziału Polski w pracach wyspecjalizowa­nych organów ochrony środowiska międzynarodowych organizacji krajów wysokorozwiniętych.
Rozbudowa systemu wielostronnych i dwustronnych umów w dziedzinie ochrony środowiska w celu ich wykorzystania do przyspieszania procesów wprowadzania międzynarodowych standardów w ochronie środowiska i przyspieszania polskiej drogi do pełnoprawnego członkostwa w OECD i Unii Europejskiej.
3. Doprowadzenie do podpisania ze wszystkimi krajami sąsiadującymi z Polską umów dwustronnych w dziedzinie ochrony środowiska gwaran­tujących bezpieczeństwo ekologiczne naszych granic.
4. Aktywizowanie działań na rzecz utworzenia międzynarodowych obszarów chronionych wspólnie z krajami sąsiednimi.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *