W zakresie systemu finansowania ochrony środowiska

1. Umacnianie istniejących już instytucji finansowych ochrony środowiska w postaci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz Banku Ochrony Środowiska, zwiększanie udziału środków finansowych będących w dyspozycji sa­morządów.
2. Zwiększanie możliwości pozyskiwania środków w ramach ekokonwersji, tj. zamiany części polskiego zadłużenia na cele proekologiczne za pośrednict­wem EKOFUNDUSZU; kontynuowanie zabiegów o przyłączenie się szer­szego grona państw-wierzycieli do tego systemu.
3. Utworzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych wraz z systemem reaseku­racji.
4. Stopniowe rozszerzanie preferencji podatkowych i celnych dla podmiotów inwestujących w ochronę środowiska.
5. Objęcie systemem opłat za korzystanie ze środowiska wszystkich pod­miotów gospodarczych tak, aby system opłat stał się powszechny.
6. Wprowadzenie nowych instrumentów ekonomicznych, takich jak: depozyty za substancje niebezpieczne i opakowania, opłaty produktowe, w tym narzut ekologiczny od paliw, zbywalne uprawnienia do korzystania ze środowiska (tzw. handel emisjami).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *