Ordynacja podatkowa

Rządowy projekt ustawy Ordynacja podatkowa jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych, które powinny zostać zakończone w połowie 1996 r. Taki Kodeks postępowania podatkowego ograniczy zakres uznaniowości w wymierza­niu podatków i przyznawaniu ulg, utrudni unikanie opodatkowania, usprawni pobór podatków. Przyczyni się więc do zawężenia „szarej strefy”, ale jedno­cześnie będzie chronił interes uczciwego podatnika.
W nowej regulacji ogólnego prawa podatkowego zostanie precyzyjnie określony zakres praw i obowiązków uczestników postępowania podatkowe­go, czyli zarówno podatników, płatników i inkasentów należności fiskalnych, jak i organów podatkowych. Wyraźnie ustawowo określone zasady tych relacji zminimalizują możliwości występowania konfliktów w relacji podatnik
budżet (państwa lub gminy).
Po wprowadzeniu w życie ustawy płatnicy oraz inkasenci należności zyskają dodatkowe uprawnienia, które powinny skłaniać wszystkich uczestników postępowania podatkowego do zachowań zgodnych z prawem. Służby skar­bowe zostaną zaś wyposażone w instrumenty umożliwiające sprawny wymiar oraz pobór podatków od tych podmiotów, które nierzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec gmin lub budżetu państwa.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *