Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki

W dłuższej perspektywie miernikiem gospodarczych sukcesów i źródłem kulturowego postępu jest MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOS­PODARKI. Ma ona także implikacje polityczne, służące umacnianiu miejsca Polski we współczesnym świecie. Pozycja konsumenta i producenta jest od tej konkurencyjności uzależniona, choć związek ten nie przez wszystkich jest dostrzegany. W tym kontekście produkcja na eksport, jako jedna z dźwigni dynamizujących gospodarkę oraz źródło finansowania wydatków importowych i sprawnej obsługi długu zagranicznego, korzystać będzie z preferencji systemowych, w tym zwłaszcza finansowych. W najbliższych latach tempo wzrostu eksportu będzie blisko o połowę wyższe niż dochodu narodowego.
Jednym z instrumentów polityki poprawiającej konkurencyjność polskich producentów na rynku krajowym w średnim okresie oraz sprzyjającej po­prawie pozycji polskich przemysłów na rynkach światowych w dłuższej perspektywie, będzie zwiększony dopływ kapitału zagranicznego, a zwłaszcza prywatnych inwestycji bezpośrednich. Stwarzane są dla tych inwestycji stabilne i korzystne warunki, co strategicznie ma większe znaczenie niż doraźne koncesje fiskalne. Także na tej płaszczyźnie stosowana będzie zasada równouprawnienia sektorów.
W celu podniesienia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i przy­ciągania kapitału zagranicznego rząd będzie równocześnie inicjował duże przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym, jak też sektorowe programy restrukturyzacji.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *