Jaka jest Polska

Naturalne jest zatem jej DĄŻENIE DO SZYBKIEGO WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. Realizacja Strategii dla Polski przybliży nas do tego celu, tym bardziej, że jest ona kierunkowo zgodna z długofalowym programem Unii Europejskiej „Wzrost — zatrudnienie — konkurencyjność”. Procesowi integracji sprzyjać będzie zamiar ukierunkowania — w przypadku Polski — środków funduszu PHARE na wypełnienie specjalnego programu przystosowawczego, poprzedzającego pełne członkostwo w Unii.
Jednak integracyjne doświadczenia ostatnich trzech lat — mimo udzielane­go Polsce wsparcia finansowego — są nie w pełni zadowalające. Układ
o stowarzyszeniu uznawał potrzebę asymetrii we wzajemnej liberalizacji handlu ze względu na trudniejsze zadania w zakresie restrukturyzacji polskiej gos­podarki. Jednak to nie Polska, lecz Unia Europejska w handlu z naszym krajem przeszła z deficytu do nadwyżek, zwłaszcza w odniesieniu do produktów rolnych i żywności przetworzonej.
Polscy producenci są na wielu odcinkach wystawiani na nieuczciwą kon­kurencję ze strony subsydiowanych towarów zachodnioeuropejskich tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Historyczna decyzja podjęta w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku, akceptująca przyszłe członkostwo Polski i innych państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej, nie została jak dotąd wsparta istotnymi krokami sprzyjającymi integracji i otwarciu tamtych rynków na nasz eksport. Nadchodzi czas, kiedy nasze dążenie do partycypacji w Unii Europejskiej musi spotkać się z większym otwarciem jej rynków. My natomiast ze swojej strony intensyfikujemy działania dostosowawcze, zwłaszcza w rolnictwie.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *