OTWARTE WSPÓŁZAWODNICTWO

Ludzie tego typu często zawistni, zawsze lękający się otwartego współza­wodnictwa, starają się obrócić zdobyte wpływy przeciwko swym domniema­nym konkurentom. Jest to już jednak zupełnie inna sprawa. Prawdziwie, immanentnie tragiczna jest kategoria czwarta. Tragizm jej tkwi jednak w jej nieuchronności. Charakter działalności naukowej na tym bowiem się zasadza, że inspiracja nie każdemu jest dana, a im donioślejszą ideę przynosi, tym mniejsze grono zdolne jest do jej pojęcia. Przedstawione wyżej sytuacje zarysowane zostały w sposób świadomie przejaskrawiony, niejako modelowy. W życiu wielu ludzi nauki uznanie zawodowe i sukces życiowy, nie wznosząc się może do stopni najwyższych, szły w parze i we wzajemnym uwarunkowaniu.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *