W NOWOCZESNYCH ZESPOŁACH

Rzadko bywa to jednak możliwe, zaś w nowoczesnych zespołach i insty­tutach, łączących bardzo często problematykę kompleksową i współpracow­ników z rozmaitych dyscyplin i o różnym poziomie naukowym, staje się wręcz nieosiągalne. Kierownik nie może być omnibusem wiedzy, każdy czło­nek zespołu może więc uważać kogoś innego za autorytet w swojej specjal­ności, może też — co się wśród naukowców nierzadko zdarza — autory­tetów nie mieć w ogóle, nie uznawać i nie potrzebować! Na tym tle w działalności instytutów, klinik, zakładów badawczych stosunki międzyludzkie mogą być skomplikowane i nie zawsze korzystne dla efektyw­ności pracy. Znamy zakłady naukowe, w których ludzie czują się dobrze, pracują chętnie i wydajnie, pojedynczo i w zespołach, a znamy i takie, z których chętnie i z ulgą odchodzą.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *