Rząd centrolewicowy

Proponuje nowe podejście do trapiących społeczeństwo problemów. Nie polega ono ani — jak w czasach centralnego planowania
na iluzorycznych próbach zapisywania prawie wszystkiego, co miałoby wydarzyć się w najbliższych latach, na tworzeniu kolejnych biurokratycznych instytucji i wymyślaniu często niesprawnych instrumentów realizacyjnych, ani też — jak często miało to miejsce w ostatnich latach — na biernym oczekiwaniu na samoistne rozwiązywanie się problemów i chybionych próbach przekonywania, że albo jest już dobrze, albo niczego nie można zrobić.
Obecnie potrzebny jest program uwzględniający tendencje występujące w gospodarce światowej, w nauce i technice, w procesach demograficznych. Musi on antycypować wyzwania przyszłości. Musi także wzmocnić pozytywne procesy uruchomione w wyniku dotychczasowych reform. W szczególności chodzi tutaj o przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i nadanie mu cech trwałości. Dlatego właśnie Polsce niezwykle potrzebna jest dziś dłuższa perspektywa, STRATEGICZNA KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZ­WOJU, stawiająca trzy priorytety: szybki wzrost gospodarczy, stabilizację systemową i makroekonomiczną, poprawę warunków życia. Rząd przedkłada taki właśnie program społeczeństwu, które będzie go urzeczywistniać w swoim długofalowym interesie. Jest to Strategia dla Polski otwierająca nową fazę polskiej transformacji.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *