Czwarta twarda reguła

Równocześnie z polityką stopniowego zmniejszania deficytu budżetowego postępować będzie ograniczanie poziomu długu publicznego w stosunku do PKB (wykres H). Będzie to następstwem zarówno silnego wzrostu gospodarczego, jak też sprawnego wywiązywania się Polski z porozumień zawartych z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim. Dzięki temu wzrastać będzie międzynarodo­wa wiarygodność polskiej gospodarki, co zwrotnie będzie liczącym się czynnikiem pobudzania wzrostu. W latach 1996-2000 czwartą twardą regułą moderującą politykę gospodarczą będzie stopniowe ograniczanie redystrybucyjnej funkcji budżetu (wykres I). Będzie to możliwe w następstwie dalszej poprawy kondycji polskiej gospodarki i podnoszenia się poziomu życia społeczeństwa, ale zarazem określi standard, którego przestrzeganie warunkować będzie nasze godne miejsce wśród naj­wyżej rozwiniętych społeczeństw współczesnego świata. Sformułowane zadania natury budżetowej (ograniczanie deficytu oraz redys­trybucyjnych funkcji budżetu) wymagają racjonalnych zmian w sferze wy­datków publicznych, tym bardziej, że stanowczym zamierzeniem rządu jest stopniowe zmniejszanie obciążeń podatkowych ludności oraz firm. Zarazem skuteczna polityka gospodarcza zapewni stały i odczuwalny wzrost wydatków budżetowych, co umożliwi realizację ważnych reform strukturalnych i lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych.Prognoza wielkości makroekonomicznych na lata 1996-2000

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *