W dziedzinie cel

1. Zharmonizowanie nomenklatur towarowych dla obrotu wewnętrznego oraz obrotu z zagranicą, wyeliminowanie różnic w zasadach wymierzania, pobierania i egzekwowania ceł oraz podatków, wprowadzenie jednolitej statystyki towarów prowadzonej przez GUS.
2. Zwiększenie kontroli nad funkcjonowaniem składów celnych w celu unie­możliwienia wprowadzania na polski obszar celny towarów przed uisz­czeniem należności na rzecz budżetu państwa.
3. Uszczelnienie granic i dalsze usprawnienie funkcjonowania służb celnych na terenie całego kraju, co ograniczy zakres nielegalnego obrotu towarami zagranicznymi, zwłaszcza wyrobami akcyzowymi.
W zakresie innych przedsięwzięć
1. Powołanie instytucji ubezpieczenia depozytów działającej w formie fun­duszu, gwarantującego depozyty bankowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
2. Stworzenie funduszu ubezpieczeń kredytowych z udziałem skarbu państwa, w celu udzielania gwarancji kredytowych dla małych i średnich przed­siębiorstw.
3. Zmiana zasad egzekucji wierzytelności tak, aby zapewnić wszystkim wierzycielom — zwłaszcza zaś publicznym — należne im prawa.
4. Zreformowanie i ujednolicenie systemu pozafiskalnej ewidencji podmiotów gospodarczych (w przygotowaniu są projekty ustaw: o wydawaniu Monito­ra Gospodarczego i Sądowego oraz o zmianie Kodeksu Handlowego i ustawy o działalności gospodarczej) oraz wprowadzenie Krajowego Rejestru Handlowego.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *