W zakresie absorpcji oraz ograniczania zasięgu szarej strefy

1. Tworzenie warunków i zachęt do ujawniania całości dochodów przez firmy zarejestrowane.
2. Nasilenie działań zwalczających praktyki o charakterze kryminalnym (paserstwo, handel narkotykami, bronią itp.) za pomocą środków prawa karnego, prawa karno-skarbowego, a także instrumentów policyjnych, prokuratorskich i sądowniczych.
3. Przeciwdziałanie uszczupleni om podatkowym ze strony firm zarejestrowa­nych (minimalizacja obciążeń podatkowych i podobnych, nierzetelne ewi­dencjonowanie obrotów, kosztów, dochodów oraz wykorzystywanie umów-zleceń uszczuplające dochody ZUS) w drodze:
usuwania luk w prawie podatkowym,
podnoszenia kwalifikacji pracowników aparatu skarbowego (także celnego), powiększanie zakresu uprawnień aparatu kontrolnego, skar­bowego i celnego, integrowanie służb skarbowych i celnych w zakresie działania Ministerstwa Finansów,
rejestracji podatników i komputeryzacji procesu wymiaru i poboru podatków oraz cła,
opracowania ordynacji podatkowej dostosowanej do warunków for­malnego prawa podatkowego,
stworzenia właściwego systemu wynagradzania pracowników służb skarbowych, celnych i kontrolnych, wiążącego zarobki z efektami pracy,
popierania rozwoju instytucji doradców podatkowych przy konsekwen­tnym pozbawieniu ich prawa wykonywania zawodu w przypadku wykrycia nieuczciwości (trwają prace nad ustawą o koncesjonowaniu zawodu doradcy podatkowego),
zwalczania znowelizowanymi środkami prawa karnego i karno-skar- bowego najbardziej szkodliwych przestępstw gospodarczych.
4. Stosowanie prostego podatku w formie ryczałtu kwotowego nie wyma­gającego ewidencji i określonego co roku z góry dla takiej drobnej działalności, jak: sprzątanie, opieka nad dziećmi i ludźmi chorymi, korepe­tycje, usługi domowe (np. w formie reperacji, remontów, pisania na maszynie, krawiectwa, dziewiarstwa itp.), handel uliczny i bazarowy.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *