W zakresie systemu podatkowego

1. Doskonalenie rozwiązań instytucjonalnych w sferze podatków od towarów i usług (rozszerzanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego tych po­datków, uszczelnianie systemu opodatkowania, eliminowanie nieuczciwej konkurencji, opodatkowanie nierejestrowanej działalności, czemu służyć będzie stale aktualizowana jednolita ewidencja ogółu podatników, etapowo wdrażany obowiązek stosowania kas fiskalnych w handlu detalicznym i w sferze innych usług dla ludności, usprawnienie ewidencji i obiegu dokumentów, m.in. w celu wzajemnej identyfikacji podatników).
2. Egzekwowanie i rozszerzanie obowiązku oznaczania towarów znakami skarbowymi akcyz.
3. Rozszerzanie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym.
4. Tworzenie powszechnej ewidencji podatników, opartej na numerach iden- tyfikaji podatkowej NIP, zapewniającej wiarygodność kontrahentów.
5. Wprowadzenie przez resort finansów całościowej i kompletnej ewidencji nieruchomości dla potrzeb fiskalnych, w tym ich wartości jako podstawy opodatkowania w formie katastru fiskalnego.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *