W sferze rozliczeń pieniężnych

1. Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą weksla i zapew­nienie ściągalności należności wekslowych.
2. Rozszerzenie czeków w obrocie gospodarczym, m.in. przez zapobieganie ich fałszowaniu oraz gwarantowanie przez banki sum znajdujących się na rachunkach wystawców czeków; w tym celu znowelizowane zostanie prawo czekowe i bankowe, w którym wprowadzone będzie nowe ujęcie definicji i zakresu stosowania tajemnicy bankowej.
3. Zapewnienie możliwości wymiany informacji o klientach, a tym samym zapobieżenie wielu przestępstwom w obrocie bankowym, wekslowym i czekowym oraz zwiększenie ich wykrywalności.
4. Wdrożenie jednolitego systemu rozliczeń za pomocą kart magnetycznych (także zagranicznych).
5. Wprowadzenie obowiązku posiadania przez każdy podmiot gospodarczy, spełniający określone warunki (np. wielkość obrotu) rachunku ban­kowego, wraz z dokonywaniem rozliczeń w formie bezgotówkowej każdej transakcji, której wysokość przekracza 3000 ECU.
6. Usprawnienie systemu bankowych rozliczeń bezgotówkowych, m.in. przez wsparcie prac Krajowej Izby Rozliczeniowej nad wprowadzeniem w pełni zautomatyzowanego systemu rozliczeń.
7. Wprowadzenie gwarancji bezpieczeństwa transakcji dokonywanych między bankami, dotrzymywania terminów rozliczeń, ustalania granic prowizji bankowych w obrocie bezgotówkowym.
8. Zapewnienie lepszego technicznego zabezpieczenia walorów.
9. Wprowadzenie jednolitych zasad prowadzenia rachunkowości w drodze aktu prawnego wysokiej rangi.
10. Wprowadzenie instytucjonalnych barier tzw. prania brudnych pieniędzy.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *