Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz absorpcja „szarej strefy”

Instytucjonalne gwarancje bezpieczeństwa obrotu gospodarczego są nieodzow­nym warunkiem finansowania gospodarki w każdym państwie. Problem ten jest szczególnie istotny i nabiera dodatkowego znaczenia w warunkach transformacji systemowej, polegającej na wprowadzaniu i wdrażaniu rynkowych zasad gospodarowania. Obecny stan rozwiązań ekonomicznych, legislacyjnych, struk- turalno-organizacyjnych należy uznać za wysoce niewystarczający i znacznie odbiegający od potrzeb. Brak poczucia bezpieczeństwa obrotu jest dla pod­miotów gospodarczych hamulcem rozwijania działalności, a w konsekwencji przyczynia się do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.
Wynikiem, a na zasadzie sprzężenia zwrotnego zarazem przyczyną braku bezpieczeństwa obrotu jest rozwój tzw. szarej strefy, przejawiającej się zarówno nierejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i oszustwami podatkowymi oraz praktykami kryminalnymi i korupcyjnymi. Szacuje się przy tym, że około 70% dochodów szarej strefy powstaje w jednostkach działających legalnie, zaś około 30% pochodzi z działalności nierejestrowanej.
1. Zwiększenie skłonności do podejmowania aktywnej działalności inwestors­kiej ze strony polskich przedsiębiorców.
2. Zwiększenie zaangażowania podmiotów zagranicznych w Polsce.
3. Zwiększenie dochodów podatkowych w drodze absorpcji szarej strefy przez gospodarkę legalną i zwiększenie bazy podatkowej zamiast wysokości podatków.
4. Likwidacja kryminalno-przestępczej części szarej strefy.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *