Natalia ll sztuka konsumpcyjna

Przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny fiskalnej polityka rządowa zmie­rza w kierunku zmniejszenia udziału wydatków publicznych w narodo­wym produkcie brutto, z wcześniejszego poziomu 32-34% do poziomu poniżej 30%.
W 1997 r. proponuje się określenie trzech progów podatkowych do celów naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla trzech grup. Jednocześnie stawki winny ulec zmniejszeniu z 21, 33 i 45% do – odpowiednio
20, 30 i 40%. Tego typu posunięcie winno obniżyć obciążenia podatkowe płatników podatku dochodowego od osób fizycznych o całkowitą kwotę wyrażoną 1 procentem produktu narodowego brutto. Obniżka stawek podat­kowych powinna zachęcić do ujawnienia działalności gospodarczej, obecnie ukrytej w „szarej strefie gospodarczej” – jest to jeszcze jeden z wyjątkowo istotnych elementów zawartych w opracowaniu Strategia dla Polski. Wpływy z podatków „szarej strefy gospodarczej” – która, według szacunkowych obliczeń za 1994 r., odpowiedzialna jest za nigdzie nie zarejestrowane 18 – 20% oficjalnie podawanego produktu narodowego brutto – winny umożliwić dalsze obniżenie obciążeń podatkowych. Istnieje zobowiązanie do niewprowadzania podatku kapitałowego, przynajmniej do roku 2000, w interesie promowania akumulacji i rozwoju kapitału.
Pakiet 2000 wprowadza dodatkowe zmiany struktury podatkowej (pod­niesienie stawek VAT na energię, wyższe akcyzy itd.), które mają zrównoważyć równolegle wprowadzone obniżki podatku od zysku, mające na celu ułatwienia inwestycyjne.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *