Biegunka u cieląt domowe sposoby

Kiedy katastroficzne prognozy wrogo nastawionych obserwatorów nie potwierdziły się, wprost przeciwnie, osiągane rezultaty zadawały im kłam, ich reakcje przeszły trzy fazy. Na początku twierdzono, iż gospodarka nie znajduje się w tak dobrej kondycji, jak się wydaje, a występujące w niej zjawiska pozytywne zawdzięcza wcześniejszym posunięciom po­litycznym, których efekty widoczne są z opóźnieniem. Następnie mówiło się, iż ’’głupiemu szczęście sprzyja”, upatrując źródeł sukcesu w światowej koniunkturze. W ostatnim okresie coraz częściej pojawiają się opinie
przynajmniej wśród bardziej światłych przedstawicieli opozycji – iż dobre wyniki osiągane przez polską gospodarkę są wspólną zasługą posunięć politycznych i przeobrażeń, które miały miejsce zarówno przed wrześniem
1993 r., jak i po tej dacie.
Poszukiwanie źródeł gospodarczego sukcesu Polski, obserwowanego w ciągu ostatnich trzech lat, wyłącznie we wcześniejszych posunięciach politycznych wydaje się co najmniej dziwne: implikuje to, iż rezultaty polityki gospodarczej każą na siebie czekać niezwykle długo. Jest to zjawisko nie znane w historii ekonomii. Inne systemy gospodarcze poddane przeobrażeniom, gdzie zaczynano w identyczny sposób i w identycznych warunkach zewnętrznych, odniosły znacznie mniejsze sukcesy. Bez wątpienia należy dostrzec zasługi nowych rządów, przede wszystkim w kontynuowaniu podstawowych procesów przeob­rażeń i stabilizacji, pomimo niesprzyjających warunków, a mianowicie spadku poparcia społecznego wobec przedłużającego się okresu wyrzeczeń, nieprzychyl­nego nastawienia środkow masowego przekazu, przeszkód tworzonych przez Prezydenta. Zasługi nowych rządów polegają również na stosowaniu przez nie instrumentów polityki oraz parametrów ilościowych bardziej trafnych niż te, które były stosowane przez ich poprzedników, jak również na lepszych rozwiązaniach i innowacjach przez nie wprowadzanych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *