Samsung rl55vte1l sveta po angielsku

Opłaty importowe, wprowadzone przez poprzednie rządy, zniesione będą od 1 stycznia 1997 r.; nowe, czasowo wprowadzone opłaty akcyzowe na produkty rolnicze miały na celu jedynie częściowe zrównoważenie negatywnych skutków ponoszonych przez polskich producentów w rezultacie eksportu subsydiowanego przez kraje Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach Polska kontynuowała, w przyspieszonym tempie, procesy integracyjne z europejskimi i światowymi strukturami gospodarczymi. Dowodem na to jest znacznie szybszy wzrost obrotów handlu zagranicznego w odniesieniu do dochodu oraz osiągnięcie wymienialności złotego, zgodnie ze standardami artykułu VIII Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania Polski, zmierzające do członkostwa w Europejskiej Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju oraz Unii Europejskiej, były kontynuowane w tak szybkim tempie, jak tylko było to możliwe. (Pewne opóźnienia wstąpienia do Europejskiej Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju, w czym wyprzedziły nas Republika Czeska i Węgry, nie mają tu wielkiego znaczenia. Należy to przypisać przeszkodom o specyficz­nym dla kraju charakterze, takim jak przemysł stoczniowy oraz ograniczenia dotyczące własności gruntu, będącym zaszłościami odziedziczonymi po starym systemie).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *