Priorytety sprzyjające realizacji

1. Nadrzędnym celem polityki regionalnej jest wykorzystanie zróżnicowanych regionalnie zasobów, szans i predyspozycji dla przyspieszenia procesów transformacji i rozwoju gospodarki oraz dla łagodzenia społecznych skutków niezbędnych i pożądanych przekształceń regionalnych struktur gospodarczych.
2. Priorytety sprzyjające realizacji tak określonego celu będą w latach 1995-1998 obejmowały:
wspieranie niezbędnej, głębokiej restrukturyzacji starych okręgów prze­mysłowych, przede wszystkim w województwach katowickim, łódzkim i wałbrzyskim,
przeciwdziałanie zagrożeniom strukturalnej, chronicznej recesji i de­gradacji społecznej regionów rolniczych, zdominowanych uprzednio przez nieefektywne państwowe gospodarstwa rolne,
aktywizację obszarów tzw. ściany wschodniej w oparciu o specyficzne zasoby i cechy środowiska oraz wykorzystanie walorów przygranicznego położenia,
pomoc w restrukturyzacji miast i subregionów zdominowanych przez wielkie, nieefektywne zakłady przemysłowe, głównie w południo- wo-wschodniej części kraju,
pomoc miastom i mikroregionom przygranicznym, które potrafią efek­tywnie wykorzystywać „rentę położenia” i rozwijać współpracę trans- graniczną.
3. Celami instrumentalnymi, umożliwiającymi realizację powyższych priory­tetów, są:
decentralizacja polityki regionalnej, warunkująca zmianę postaw sił
wych na kreacyjne i partnerskie,
poprawa efektywności wykorzystania środków centralnych, przeznaczo­nych na wspieranie rozwoju regionalnego.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *