PODOBNY PRZYKŁAD

Podobnie za przykład mogą służyć postacie uczonych, którzy za życia nie znaleźli uznania, a po latach ktoś odkrył ich prace na nowo. W tym przypadku również zadecydowało środowisko, które nie mogło, nie potrafiło, a może nie chciało (często z przyczyn pozanaukowych) uznać badań wnoszących pewne zamieszanie do istniejącej struktury wiedzy. Śro­dowisko decyduje także o tym, czyj autorytet p’rzejdzie do historii, o kim pamięć przetrwa próbę czasu, rozstrzygając 0 sposobie przekazania wiedzy o  nim następnym pokoleniom.Wydaje się, że przy obecnym szybkim tempie rozwoju nauki i wymiany informacji rola środowiska naukowego w procesie powstawania autorytetów nie zmieni się; będzie je ono nadal tworzyć.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *