DRUGA STRONA DZIAŁALNOŚCI

W ten sposób rozumiemy drugą wyróżnioną przez nas stronę działalności uczonego — tworzenie krę­gu oddziaływań.. Uczeni swą działalnością powinni inspirować innych, przyciągać ich do danej dziedziny, a potem umiejętnie rozwijać ich zainte­resowania. Równie ważne jak inspiracja twórcza jest przekazywanie innym swej postawy wobec nauki. Autorytet to nie tylko odpowiednie zdolności i kwali­fikacje, to także odpowiedni wzorzec moralny. Nie należy identyfikować tego z moralnością w rozumieniu „dobrego prowadzenia się” — te normy moralne nie odgrywają tak ważnej roli. Istotna jest uczciwość naukowa, rzetelność, bezinteresowność i inne podobne cechy decydujące o stosunku do swej pracy i pracy swych kolegów.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *