POZNANIE DZIEJÓW

Uderzające jest, jak stosunkowo mało zrobiono, gdy chodzi o poznanie dziejów naszego parlamentaryzmu, toteż należy ostrożnie odnosić się do ustaleń poczynionych nieraz przez poważnych uczonych. Wkrótce po wojnie pokazała się wydana przez wybitnego uczonego Chronologia sejmów polskich 1493-1795. Daty poszczególnych sejmów zostały dość rychło zakwestionowane w pierwszej recenzji tej pracy. Dziesięć lat później wiele korektur i uzupełnień przy¬niósł artykuł Henryka Olszewskiego pt. Nowe materiały do „Chronologii sejmów polskich”, zamieszczony w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” z*g57- r. Znowu więc historyk, zwiedziony autorytetem wielkiego nazwiska, który by bezkrytycznie zawierzy! Konopczyńskiemu, naraziłby się niejedno¬krotnie na poważne pomyłki.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *