POPARCIE TWIERDZENIA

Gorzej byłoby, gdyby w związku z tą datą snuł jakieś przypuszcze­nia, gdyby dokładnie zajmował się tym układem. Wówczas nie powinien wierzyć żadnym autorytetom i sięgnąć do źródła. Nawiasem mówiąc, jestem głęboko przekonany, że w historii nowożytnej, co do której niektórzy historycy zbyt pochopnie twierdzą, że właściwie wszystko zostało zbadane,- można by podobnych przykładów znaleźć więcej. Na poparcie twierdzenia, że w historii nowożytnej powszechnej zdarzają się jeszcze odkrycia i poprawki, warto zwrócić uwagę na nowość z ostatnich lat. Któż z nas studiujących historię, a nawet pamiętających ją lepiej ze szkoły, nie wie, że normalnie za początek reformacji uważa się dzień 31 X 1517 r., w którym Luter przybił swe tezy skierowane przeciw od­pustom na drzwiach kościoła w Wittenberdze.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *