INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI

Informacje o działalności uczonego, które otrzymuje środowisko, muszą więc dotyczyć obu wymienionych aspektów. Aby mogło tak być, nie wy­starczy sprawnie funkcjonujący system obiegu publikacji. Publikacja jest bez­osobowa i ukazuje zazwyczaj tylko jedną stronę zagadnienia — twórczość naukową. Tworzenie kręgu oddziaływań odbywa się drogą kontaktów bez­pośrednich. Tylko w ten sposób, drogą wzajemnej wymiany myśli, tworzy się krąg uczniów i współpracowników. Tą drogą zdobywa się też informacje na temat osobowości uczonego, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się jego autorytetu.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *