STWORZENIE ATMOSFERY

Stworzenie atmo­sfery swobodnej wymiany myśli sprawia, że seminaria są . miejscem inspi­racji twórczej i pierwszej krytyki pracy naukowej. Uczestnictwo w semi­nariach stało się niezastąpioną formą pracy. Nie ma matematyka, który nie uczestniczyłby przynajmniej w jednym seminarium. Seminarium jest też miejscem tworzącym krąg oddziaływań. Najczęściej człowiek predysponowany do roli autorytetu prowadzi sam seminarium ze swojej dyscypliny i możemy śmiało powiedzieć, że uczestnicy tego seminarium to ludzie będący pod jego wpływem. Niemniej jednak uczony uczestniczący tylko w jednym seminarium nie ma możliwości stania się. autorytetem, jeżeli ograniczy swoje zainteresowania do wąskiego tylko kręgu zagadnień. W takim wypadku może być co najwyżej cenionym specjalistą.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *