KRĘG ODDZIAŁYWAŃ

Zwracaliśmy do tej pory uwagę na rolę kręgu oddziaływań w aspekcie jego liczebności i zasięgu terytorialnego. Obecnie chcemy uzupełnić nasze rozważania, rozpatrując aspekt trwałości tego kręgu. Uważamy, iż oddziały­wanie autorytetu nie ogranicza się do kręgu współpracowników i u^ftów (czy tylko słuchaczy), a więc ludzi, na których oddziałuje bezpośrednio swoją osobowością. Autorytet działa jeszcze długo po przerwaniu działal­ności osoby, która go miała. Myślimy tu o autorytecie, którego idee są ciągle żywe, ciągle inspirują dalsze badania, na którego myśli i osiągnięcia powołują się uczeni jako źródło swych dociekań. Nie chodzi tu tylko o prosty fakt oparcia się na czyjejś tezie czy czyimś prawie; uznawane jest nadal za prawdziwe np. prawo Ohma i ktoś opracowujący zagadnienia z nim związane powołuje się na nie, ale to nie’znaczy,-że autorytet Ohma ma silne oddziaływanie w czasie.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *