AUTORYTET NAUKOWY A KIEROWNICTWO NAUKOWE

Może jednak wydawać się dziwne, że Słownik języka polskiego Lindego nie zawiera hasła „autorytet”, dopiero znajdujemy je w Słowniku języka polskiego Karłowicza — Kryńskiego (1900). Semantycznie pojęcie autorytetu, jak można wnosić ze słowników, nie ulega zmianom i jest rozumiane tak samo dziś, jak i przed laty. Defi­nicje autorytetu w Leksykonie PWN (1972), Encyklopedii powszechnej PWN (1973) i Słowniku języka polskiego (1900) nie różnią się istotnie od siebie, również Wielka encyklopedia powszechna (1966) określa szerzej, ale podobnie jak tamte, autorytet jako „powszechnie uznawany wpływ osoby lub organizacji w określonej sferze życia społecznego itd. Dodaje, że „U Nietzschego au­torytet jest jedną z podstaw moralności niewolników” (!).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *