MISTRZOWIE EKSPERYMENTU

Autorytet nauko­wy zdobywają wówczas zazwyczaj mistrzowie eksperymentu, ogromną pracą wznoszący wyższe piętra gmachu danej dyscypliny, bądź też teoretycy w spo­sób doskonały porządkujący podstawy teoretyczne. Autorytet taki bywa za­zwyczaj uznawany powszechnie. Są to owi „klasycy”, wedle terminologii Ostwalda, zajmujący miejsce „romantyków” pierwszego okresu, w którym szerokie pole uzyskuje też przeciętna poprawność nie atakowana, lecz też prze­mijająca bez głośniejszego echa. Na jej polu jest również miejsce dla owych lokalnych autorytetów, o których wspomniałem przedtem.Pojęcie autorytetu jest niewątpliwie tak stare, jak społeczeństwo. Termin auctoritasw znaczeniu blisko odpowiadającym dzisiejszemu pojęciu autorytet by! używany w piśmiennictwie starożytnym i średniowiecznym.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *