OCZEKIWANIE ŚRODOWISKA

Mówiliśmy na początku, że środowisko oczekuje od autorytetu „przewodnictwa” nauko­wego, wskazania kierunków rozwoju dyscypliny, a do tego potrzebne jest szerokie spojrzenie i możliwie, rozległa wiedza. Do specjalisty nikt nie przyj­dzie z pytaniem, czy to, co robi, ma sens, czy. też jest brnięciem w ślepą uliczkę dyscypliny pozbawioną szans rozwoju. Uczestnictwo w kilku semina­riach pozwala na uzyskanie szerszych horyzontów i szerszej wiedzy. Mate­matycy mówią, że kto zna teorie, ten jest specjalistą, kto widzi analogie między teoriami, jest uczonym, ale prawdziwy autorytet widzi analogie między analogiami. Oczywiście nie twierdzimy, że tylko uczestnictwo w różnego typu seminariach wystarcza do pogłębiania wiedzy, podstawą jest zawsze praca własna, chcemy tylko zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywają seminaria w pracy matematyków.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *