WPŁYW NA POSTAWY I ZACHOWANIE

Wpływ na postawy i zachowanie innych może przebiegać także rozmaicie: poprzez świadome uczenie się i aspirowanie do wzoru mistrza, poprzez konformi- zację wobec standardów osoby poważanej, poprzez nie uświadomioną imi­tację, a także poprzez rewoltę i bunt (wówczas postawy i zachowania osób reagujących na autorytet są zaprzeczeniem tychże reprezentowanych przez jednostkę uznaną za wzorzec). W nauce mamy do czynienia z każdą z wymienionych wyżej form funkcjonowania autorytetu – ostatnia charak­teryzuje częstokroć układ sił między młodym pokoleniem a mistrzami. Auto­rytet — zgodnie z rozpowszechnioną intuicją — jest zjawiskiem występującym w okolicznościach przynajmniej względnej swobody aktorów społecznych, dlatego w naszej definicji mowa o warunkach wykluczających bezpośrednią presję.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *