PROWIZORYCZNE USTALENIE

Prowizorycznie ustalamy, że autorytet jest atrybutem tych ludzi, którzy z racji uznania ich przewagi przez innych posiadają możliwość wpływu na ich postawy i za­chowania w warunkach wykluczających bezpośrednią presję. Owa przewaga może być rozmaitego rodzaju: intelektualna, moralna, organiza­cyjna (dotyczy tych, którzy mają wyższą pozycję w hierarchii, większy zakres władzy itp.). W nauce — tak jak w innych sferach życia społeczne­go — obserwujemy różne źródła osobistego autorytetu: intelektualne (erudy­cja, możliwości twórcze, perfekcja warsztatu itp.), moralne (realizowanie norm etosu naukowego), organizacyjne (możliwości zapewnienia innym za­trudnienia, podejmowanie decyzji dotyczących dystrybucji nagród i przywi­lejów, łatwy dostęp do międzynarodowej wymiany informacji itp.).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *