PRZYZNAWANIE MIANA AUTORYTETU

Nie jesteśmy skłonni przyznawać miana autorytetu komuś, kto egze­kwuje od innych ścisłe podporządkowanie się jego nakazom, stawiając uza­leżnionych od niego ludzi w sytuacji bezalternatywnej. Muszę stwierdzić, iż nieznane mi są jakiekolwiek badania empiryczne bezpośrednio zmagające się z interesującym nas w tym tomie zjawiskiem, natomiast zbliżona problematyka oceny twórczości naukowej przez środo­wisko profesjonalne, prestiżu naukowego oraz efektów władzy organizacyjnej bywa częstokroć podejmowana w literaturze anglosaskiej. Nie wyczerpuje ona bynajmniej wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem auto­rytetów naukowych.Pominiemy – z braku materiału – tak istotne problemy, jak np. wpływ perfekcji etycznej na kształtowanie autorytetu osobistego czy mechanizmy jego społecznego ustalania poprzez nieświadomą imitację.

 

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *