ULEGAJĄC ARGUMENTOWI

I    znowu ktoś, ulegając autorytetowi wybitnego uczonego, byłby w błędzie. Pokazuje się bowiem, że następcy ostatniego Jagiellona, między nimi nawet wywodzący się z rodu szwedzkiego, ale po kądzieli Jagiellończyk, Zygmunt III, umiał jeszcze z sejmem postępować, tym bardziej że wbrew opinii wybitnych historyków prawa jeszcze w pierwszej połowie XVII w. podejmo­wano uchwały nawet wówczas, gdy nie było powszechnej zgody, a obalenie jednej konstytucji nie oznaczało wówczas wcale, jak to utrzymywał nawet wielki uczony Stanisław Kutrzeba, zerwania sejmu. Projekt konstytucji po prostu targano i przechodzono do następnych, bowiem zasada jedności aktów sejmowych to wynalazek późniejszych czasów.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *