NIEKTÓRZY AUTORZY

Niektórzy autorzy usiłują, zróżnicować charakter wskaźników i tym samym umożliwić dokonanie wieloczłonowej typologii badanych, np. Diana Crane konstruując Indeks uznania uwzględnia dwa jego typy: wyższy (do którego zalicza funkcję przewodniczącego narodowego stowarzyszenia naukowego, członkostwo w honorowych zrzeszeniach, nagrodę Nobla, honorowy dokto­rat uniwersytetu nie zatrudniającego określonej osoby) i niższy (jak udział w radach fundacji Rockefellera, Guggenheima, Narodowej Radzie Badań itp.). Zwiększenie kategorii jednak natrafia szybko na ograniczenia z uwagi na niewielką stosunkowo liczbę nagród oraz częste kumulowanie ich przez tych samych twórców. Metoda ta nawet jako narzędzie ustalenia kategorii najbardziej uznanych naukowców wzbudza zastrzeżenia; wszelkie indeksy na niej oparte pozwalają zidentyfikować raczej tych, którzy zyskali sukces profesjonalny niż wysoki prestiż.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *